Kỹ thuật hóa học

Kỹ thuật hóa học

chemical-engineering

Kỹ thuật hóa học

Trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học, các kỹ sư phải giải quết các vấn đề liên quan đến thiết kế và tối ưu hóa thiết bị cũng như quá trình (ví dụ: quá trình trao đổi nhiệt, trao đổi chất và trộn) để cải tiến năng suất và độ chuyển hóa của sản phẩm mong muốn song song với việc đảm bảo hoạt động an toàn cho các thiết bị phản ứng cũng như toàn bộ quá trình.

Mô phỏng động lực học dòng chảy (CFD) đã được sử dụng rộng rãi cho ngành kỹ thuật hóa học. Trong thực tế, CFD đã có rất nhiều ứng dụng liên quan đến dòng đơn và đa pha (khí-lỏng, khí-rắn hoặc khí-lỏng-rắn) ở các quy mô/ tỷ lệ khác nhau. CFDWAYS cung cấp một cách trọn vẹn các phân tích CFD, dịch vụ tư vấn và đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học.

CHUYÊN MÔN TRONG LĨNH VỰC KỸ THUẬT HÓA HỌC

Lợi ích

Phương pháp nhanh chóng và tiết kiệm để thiết kế thiết bị phản ứng.

Phương pháp hiệu quả để tối ưu hóa thiết bị và quá trình hóa học.

Phương pháp nhanh chóng và tiết kiệm để xác định nguyên nhân của các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành.

Phương pháp hiệu quả để tối ưu hóa thiết bị và quá trình công nghệ.

Thiết kế

Hệ một pha khí: Thiết bị phản ứng xúc tác dạng tháp đệm.

Hệ hai pha khí-lỏng: Tháp hấp thụ, thiết bị phản ứng khuấy liên tục, thiết bị tầng sôi khí-lỏng

Hệ hai pha khí-rắn: Thiết bị tầng sôi khí-rắn.

Hệ ba pha khí-lỏng-rắn: Thiết bị tầng sôi khí-lỏng-rắn.

Mô phỏng

Hệ một pha khí: Thiết bị phản ứng xúc tác dị thể tĩnh, lò carbon hóa.

Hệ hai pha khí-lỏng: Thiết bị phản ứng khuấy liên tục, tháp hấp thụ, thiết bị tầng sôi khí-lỏng.

Hệ hai pha khí-rắn: Thiết bị tầng sôi khí-rắn.

Các loại phản ứng: Phản ứng hydrocracking, methan hóa, hấp thụ CO2, …

Các dự án liên quan

Xem qua danh mục các dự án!

Tháp hấp thụ khí axit
Hệ tầng sôi tuần hoàn kín
Thiết bị khí hóa sinh khối
Lò cacbon hóa nhiệt độ thấp

ĐÂY MỚI CHỈ LÀ SỰ KHỞI ĐẦU

Mục tiêu của CFDWAYS là cung cấp dịch vụ kỹ thuật chất lượng và chuyên nghiệp để tăng tốc độ và giảm chi phí cho toàn bộ chu trình sản phẩm của khách hàng.